Kolorowa Jesień Życia
 
 

Aktualności


Działania


Placówki wsparcia
     

Działania
 

    Zgodnie z projektem pn. "Kolorowa jesień życia" na terenie województwa opolskiego przewidziane są następujące działania:

 1. Wojewódzka impreza integracyjna dla osób starszych w dniu 26 czerwca 2010 r. w Winowie k/Opola

 2.     W organizację spotkania umożliwiającego integrację osób starszych z terenu województwa opolskiego zaangażowane zostały organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w podeszłym wieku.
        W celu umożliwienia uczestnictwa w imprezie jak największej liczbie osób starszych, organizator imprezy gwarantuje transport. W trakcie imprezy planowane są występy zespołów muzyczno - wokalnych. Każdy uczestnik spotkania będzie miał zapewnione wyżywienie i otrzyma paczkę żywnościową. Dodatkową atrakcją imprezy będzie ogłoszenie wyników konkursu plastyczno - literackiego. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

    Wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastyczno - literackim, prosimy o dostarczenie swoich prac na imprezę integracyjną do Winowa w dniu 26.06.2010.

   
 3. Konferencja nt. obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

 4.     We wrześniu br. w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym zaplanowano konferencję z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych. Podczas konferencji będzie poruszana tematyka związana z postępującymi zmianami demograficznymi w regionie i co za tym idzie ze wzrostem udziału osób starszych w społeczeństwie. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o problemach, jakie towarzyszą osobom starszym, tj. dyskryminacja, wykluczenie społeczne, ubóstwo. Ponadto konferencja umożliwi wymianę i upowszechnienie dobrych praktyk stosowanych w celu zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Dodatkowym atutem konferencji będzie przekazanie informacji organizacjom pozarządowym na temat możliwości i zasad uzyskania dofinansowania zadań z zakresu pomocy seniorom w trybie otwartego konkursu ofert ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Kolejnym celem konferencji będzie uświadomienie uczestnikom zalety spójności działań, umożliwiającej jak najbardziej efektywną pomoc osobom starszym.

   
 5. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

 6.       W dniu 17 października 2010 r. odbędzie się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Koncert będzie skierowany nie tylko dla osób starszych, ale także do reszty społeczeństwa. Zagwarantuje to pełną integrację osób starszych ze środowiskiem lokalnym. Udział w koncercie uwrażliwi uczestników na potrzeby osób starszych oraz pozwoli dostrzec w seniorach pełnoprawnych, wartościowych członków społeczeństwa.  W trakcie trwania imprezy planowane są występy artystyczne trzech wykonawców. Utworzony zostanie punkt konsultacyjny w wynajętym namiocie, w którym osoby starsze i wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać fachową pomoc i doradztwo. Uczestnikom zostanie zapewniony ciepły posiłek. W tym dniu zostanie również przeprowadzona kampania medialna za pośrednictwem regionalnej telewizji, która kilkakrotnie będzie emitowała przygotowany na potrzeby kampanii spot reklamowy (8 emisji w tym 4 w dniu koncertu).

   
 7. Konferencja podsumowująca obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

 8.       W listopadzie 2010 r. zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca działania podjęte w ramach realizacji niniejszego projektu z okazji obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w województwie opolskim. Celem konferencji będzie podsumowanie przeprowadzonych działań w ramach kampanii społecznej na rzecz osób starszych a także wypracowanie spójnego modelu do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród seniorów. Wypracowane w trakcie konferencji wnioski i założenia zostaną zawarte w opracowanej i wydrukowanej publikacji, stanowiącej podsumowanie wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu.
    Na każdym etapie realizacji projektu będą rozpowszechniane materiały informacyjno - promocyjne (ulotki, plakaty). Nastąpi także emisja  przygotowanego specjalnie na cele kampanii spotu reklamowego promującego pozytywny wizerunek osoby starszej.
   
  KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM OSÓB STARSZYCH ZREALIZOWANA DZIĘKI FINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

    Ponadto działaniem komplementarnym w realizacji niniejszego projektu będzie przeprowadzenie szkoleń dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu województwa opolskiego z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Szkolenie zostanie w całości sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach projektu systemowego ROPS w Opolu.
 

Niniejszy dokument został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Wyrażone w nim opinie w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
 

© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Licznik odwiedzin: Ostatnia aktualizacja: 4.11.2010 r.