Kolorowa Jesień Życia
 
 

Aktualności


Działania


Placówki wsparcia
     

Aktualności
 


 • 4 listopada 2010 r.

      W związku z realizacją projektu pn. "Kolorowa jesień życia" w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Unii Europejskiej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zorganizował w październiku br. następujące przedsięwzięcia: konferencję dotyczącą przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.
  Więcej...

 • 28 września 2010 r.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych", która odbędzie się w dniu 13 października br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego "Na Ostrówku".
  Więcej...


 • 24 czerwca 2010 r.

      Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
  Więcej...


 • 30 czerwca 2010 r.

      W dniu 26 czerwca 2010 r. na strzelnicy Wojska Polskiego w Winowie k/Opola odbyła się wojewódzka impreza integracyjna dla osób starszych w ramach realizacji projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, pn. "Kolorowa jesień życia" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.
      Celem organizowanej imprezy była przede wszystkim aktywizacja społeczna osób starszych, integracja seniorów ze środowiskiem lokalnym, inicjowanie i propagowanie idei wsparcia osób starszych przez funkcjonujące w województwie organizacje pozarządowe, poprawa wizerunku osób starszych w społeczności lokalnej, zwiększenie zainteresowania mediów tematyką osób starszych.
         W realizowanym przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 1 000 osób. Wstęp na imprezę był otwarty. Za pośrednictwem ogłoszenia, które ukazało się w prasie, do udziału w imprezie zostały zaproszone wszystkie zainteresowane osoby. Informacja o przedsięwzięciu została także rozpropagowana poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych. Uczestnicy imprezy mieli zapewniony posiłek, transport, ubezpieczenie. Ponadto każdy uczestnik otrzymał paczkę żywnościową z artykułami przekazanymi przez Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach. Dodatkową atrakcją było wręczenie nagród w konkursie.
        W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych a także organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego. Stanowiło to dla wszystkich okazję do nawiązania rozmów, uzyskania odpowiedzi na stawiane pytania, a także przybliżenia planów na przyszłość mających na celu realizację wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wsparcie osób starszych w naszym województwie. Zaangażowanie przedstawicieli administracji publicznej w sprawy dotyczące seniorów ma niebywale istotne znaczenie. Jest ono przykładem realizowania w rejonie polityki społecznej sprzyjającej tej grupie osób, uwzględniającej jej oczekiwania i specyfikę.
        Udział w imprezie tak znacznej liczby osób, ukazuje jak ważna jest organizacja tego typu inicjatyw. Wskazuje na zapotrzebowanie wśród seniorów do udziału w organizowanych z myślą o ich potrzebach przedsięwzięciach. Przejawiająca się aktywność osób starszych, obserwowanie efektów samorealizacji i kreatywności seniorów, a także możliwość korzystania z ich doświadczeń i przejawianej m.in. przy takich okazjach radości życia są niebywale budujące dla osób, które wiek emerytalny osiągną dopiero w bliższej lud dalszej perspektywie. Jest to wspaniały dowód na to, że "jesień życia" może być naprawdę kolorowa.

   
   
   

  Zwiń •  

  Niniejszy dokument został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
  Wyrażone w nim opinie w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
   

  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
  Licznik odwiedzin: Ostatnia aktualizacja: 4.11.2010 r.